Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja

Advokat (L), Partner

Møderet for Landsretten
Partner i Advokatfirmaet Homann, Jacobsen og Khawaja I/S, CVR. nr.: 35 59 29 54

Telefon: +45 33 15 01 02
E-mail: ek@remove-this.homannlaw.dk

Se også www.immigrationlawyers.dk og Linkedin.

Profil

Eddie Omar Rosenberg Khawaja har været ansat i Justitsministeriet, hvor han bl.a. har arbejdet med national og international strafferet samt EU-ret. Han har endvidere været offentlig anklager hos Københavns Politi, statsadvokaturen og Rigsadvokaten. Forud herfor var han i en række år ansat på Institut for Menneskerettigheder. Han har derfor en omfattende erfaring med både nationale og internationale straffesager samt menneskeretlige spørgsmål. Derudover har han også udlændingeret som sit ekspertiseområde.

Uddannelse

 • Cand.jur. fra Københavns Universitet 2003.

Erhvervsforløb

 • Institut for Menneskerettigheder 2004-2007
 • Justitsministeriets departement 2007-2011
 • Rigsadvokaten 2011-2012
 • Formiddagsfuldmægtig hos Københavns Politi 2007-2008
 • Medhjælper hos Statsadvokaten for København og Bornholm 2009-2012
 • Homann Advokater 2012-

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Undervisning

 • Ekstern lektor i faget Europæisk Strafferet og Organiseret Kriminalitet ved Københavns Universitet samt undervisningsassistent i Strafferet.
 • Tidligere vejleder for Jessup Internationale Processpil ved Københavns Universitet, og underviser på Rigsadvokatens kursus i International Retshjælp.

Sprog

 • Dansk, engelsk og tysk

Artikler af Eddie O. R. Khawaja

Afgørelse i principiel sag om handicapdiskrimination og familiesammenføring

af Advokat Eddie O. R. Khawaja

Østre Landsret har den 22. december 2015 afsagt dom i en sag, hvor vi har bistået en klient, der lider af et handicap med sin sag, hvor han og sin...

Danske statsborgeres ret til familiesammenføring efter EU-retten udvides formentlig efter ny dom fra EU-Domstolen

af advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja

EU-Domstolen har den 12. marts 2014 afsagt dom i sag C-457/12 om arbejdstageres ret til familiesammenføring efter EU-retten i arbejdstagerens egen...

Nye regler gør det lettere at opnå dansk statsborgerskab

af Advokatfuldmægtig Eddie Omar Rosenberg Khawaja

Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om nye retningslinjer for erhvervelse af dansk indfødsret. Retningslinjerne indebærer bl.a. en række...