Advokat Jesper Seeger Perregaard

Advokat (H), Partner

Møderet for Højesteret
Født 1967
CVR. nr.: 28 20 06 41

Telefon: +45 33 15 01 02
Mobil: +45 20 41 33 88
E-mail: jsp@remove-this.homannlaw.dk

Linkedin: www.linkedin.com/in/jesper-perregaard/

Profil

Advokat Jesper Perregaard arbejder primært med rets- og voldgiftssager. Han har ført mere end 1.000 retssager ved Danmarks Domstole, ligesom han har erfaring med procedure ved EF-Domstolen.

Uddannelse

 • Cand.jur. Københavns Universitet 1991

Erhvervsforløb

 • Kammeradvokaten 1991-1996
 • Lett Advokatfirma 1996-2004
 • Jonquières & Jensen Advokater 2005-2007
 • Østre Landsret (konstitueret landsdommer) 2008-2009
 • Homann fra 2009

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • AIDA
 • Faggruppen for Erstatnings- og Forsikringsret
 • Forsikringsforeningen
 • Foreningen af Procedureadvokater.

Tillidshverv

 • Medlem af Ankenævnet for Patienterstatning (tidl. Patientskadeankenævnet) efter indstilling af Advokatsamfundet (fra 2011 -)
 • Beskikket censor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet (2014 - 2018)
 • Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Procedureadvokater (2013 -)

Sprog

 • Dansk og engelsk

Udgivelser

 • Forfatter til flere artikler om erstatnings- og forsikringsretlige forhold, herunder artikel til Ugeskrift for Retsvæsen (trykt i UfR2007B.189) om nyere retspraksis vedr. EAL (Erstatningsansvarsloven).

Artikler af Jesper Perregaard

Nye regler i forældreansvarsloven – aftaler om delt bopæl mv.

af advokat Jesper Perregaard

I slutningen af 2018 blev det besluttet at ændre reglerne og etablere et helt nyt familieretligt system, herunder en ny myndighed kaldet...

Byggeret - forbruger – reglerne i hhv. AB Forbruger, AB 92 og AB 18 om sagkyndig beslutning – voldgiftlovens § 7, stk. 2.

af advokat Jesper Perregaard

Det er besluttet at ændre de nuværende regler i AB 92, ABR 89 og ABT 93, der aktuelt benyttes i byggeriet retsforhold, til nye regelsæt kaldet AB 18,...

Privates erstatningsansvar - en motocrossulykke med alvorlig personskade

af advokat Jesper Perregaard

Som en nyere dom fra Vestre Landsret illustrerer er man erstatningsretligt normalt ikke "sin broders vogter" i privatlivets forhold, men derimod...

Letbaner – ansvar og forsikring

af advokat Jesper S. Perregaard

Den første letbane i Danmark blev taget i brug i dec. 2017 i Aarhus, og efter kort tid skete den første ”ulykke” med letbanen i Aarhus, og der kommer...

Skelforretninger – og hvordan omkostningerne fordeles mv.

af advokat Jesper Perregaard

Hvis man som ejer af fast ejendom bliver uenig med naboen, en offentlig myndighed eller andre om den nærmere afgrænsning af ejendommen, kan man efter...

Om krav mod Husejernes Forsikring (Gable Insurance)

af advokat Jesper Perregaard

Man kan stadig nå at anmelde evt. skader på forsikringer tegnet hos Husejernes Forsikring (Gable Insurance AG), men efter den 31. marts 2017 vil det...

Sådan får du erstatning efter stormflod

af advokat Jesper Perregaard

Mange har de seneste år oplevet at få skader efter oversvømmelser forårsaget af stormflod. Hyppigheden af hvor tit der sker stormflod i Danmark og...

Hundeloven – ansvar og lovpligtig forsikringsdækning

af advokat Jesper Perregaard

Retten i Kolding har afsagt en interessant dom om ansvar og lovpligtig forsikringsdækning, hvor frivillig (skadelidte) havde påtaget sig at passe...

Forsikringssvindel

af advokat Jesper Perregaard

Hvert år bliver der lavet forsikringssvindel for et anseeligt milliardbeløb i Danmark, så forsikringsselskaberne, og naturligvis også de...

Nye fællesvilkår for privat retshjælpsforsikring.

af advokat Jesper Perregaard

Forsikring og Pension (F&P) har netop udsendt reviderede fællesvilkår for privat retshjælpsforsikring med henstilling til forsikringsselskaberne om at...