Advokat Thomas Torré Christiansen

Advokat (H), Partner

Møderet for Højesteret
Født 1975
CVR. nr. 39 67 54 04

Telefon: +45 33 15 01 02
E-mail: ttc@remove-this.homannlaw.dk

Se også Sundgaard Advokater og Linkedin.

Profil

Thomas Torre Christiansen beskæftiger sig med generel erhvervsrådgivning, herunder især ansættelsesret og insolvensret.

Han har mange års erfaring med at bistå små og mellemstore virksomheder gennem de forskellige faser i virksomheds livcyklus. Han bistår den håbefulde iværksætter med etablering af den lille iværksættervirksomhed, varetager den løbende rådgivning af den voksende og stadig mere komplekse virksomhed, herunder med selskabsstruktur, ansættelsesforhold, lejeforhold, kontrakter, skatteforhold og de mange offentligretlige krav, der gælder for eksempel vedrørende persondatabeskyttelse og forbrugerbeskyttelse. Thomas hjælper desuden virksomheder gennem rekonstruktioner og omstrukturering i forbindelse med økonomiske vanskeligheder eller gennem virksomhedsoverdragelsen/børsintroduktionen, hvis det skulle komme så vidt.

Thomas lægger vægt på den personlige relation og på det indgående kendskab han har til sine klienter og de særlige forhold, der knytter sig til deres særlige virksomhed. Han har en pragmatisk og omkostningsbevidst tilgang til sagerne, som han ofte løser ved at inddrage rene kommercielle hensyn og menneskelig indsigt.

Thomas er meget åben omkring priser og kan næsten altid give et realistisk prisoverslag eller en fast pris på en given opgave. Han foretrækker et mindeligt forlig frem for en fed retssag. Han medvirker således aldrig til, at der føres unødig proces, men prioriterer ordentlighed og at værne om de værdier, der sikrer opretholdelsen af et velfungerende retssystem.

Thomas er en dygtig procedureadvokat og har møderet for Højesteret. Han har ført et trecifret antal retssager inden for stort set alle retsområder og i mere end 10 år har han undervist i civilproces på Københavns Universitet og i retssagshandling på Advokatsamfundets obligatoriske advokatuddannelse.
Thomas er meget engageret i det internationale advokatsamarbejde og er aktiv medlem af bestyrelsen i JCA International, der er et netværk af mellemstore europæiske advokatvirksomheder med fokus på internationale erhvervsforhold og virksomhedstransaktioner. Desuden er han medlem af foreningen INSOL Europe, der er en europæisk organisation for personer, der beskæftiger sig med insolvens og rekonstruktion af virksomheder.

Thomas har stor erfaring med ligebehandlingsområdet, hvor han har ført en lang række sager om opsigelser af gravide medarbejdere, herunder også flere principielle sager.

Uddannelse

 • Cand.jur. Københavns Universitet 2000

Erhvervsforløb

 • Advokaterne Amagertorv 11 fra 2001-2004
 • FrølundWinsløw 2004-2008
 • Homann 2008-

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater
 • Danske Insolvensadvokater
 • INSOL EUROPE (www.insol-europe.org)
 • Foreningen af Procedureadvokater
 • Foreningen af Ansættelsesretsadvokater
 • Københavns Advokatforening
 • Bestyrelsesmedlem i det europæiske advokatnetværk JCA International (www.jca-lawyers.com)

Sprog

 • Dansk og engelsk

Undervisning

 • Manuduktør i Procesret, Københavns Universitet
 • Manuduktør i Selskabsret og Konkursret, CBS, Copenhagen Business School, Cand.merc.aud.
 • Undervist på Advokatsamfundets Grunduddannelse (Advokatuddannelsen) i Hovedforhandlingen siden 2008

Artikler af Thomas Torré Christiansen

Klar til den nye Persondatalovgivning?

af advokat Thomas Torré Christiansen

Den 25. maj 2018 træder den nye Databeskyttelseslov (og EU’s Persondataforordning) i kraft. Reglerne har store konsekvenser for alle virksomheder, der...

Hvor går grænsen for at drive eller forberede konkurrerende virksomhed under opsigelsesperiode eller fritstilling?

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Mange medarbejdere og arbejdsgivere er i tvivl om, hvad der er tilladt for en medarbejder i opsagt stilling, der ønsker at etablere selvstændig...

Højesteret afviser at inddrage herskabslejlighed under konkurs

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Ved kendelse af 2. marts 2017 har Højesteret ved en principiel afgørelse afvist en udvidet anvendelse af konkurslovens § 37 ved at nægte at inddrage...

7 Gode råd til iværksættere

af advokat Thomas Torré Christiansen

På baggrund af mange års erfaring med at rådgive iværksættervirksomheder og ejerledede virksomheder igennem forskellige udfordringer og vores egne...

Skattefrie medarbejderaktier fra 1. juli 2016

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Ifølge forslaget fra Skatteministeriet vil et selskab efter 1. juli 2016 kunne tildele medarbejdere aktier, aktieoptioner, warrants osv. til favørkurs...

Forslaget til ny klausullov genfremsat

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Den 29. april 2015 fremsatte beskæftigelsesministeren det ventede lovforslag om en samlet regulering af ansættelsesklausuler (konkurrenceklausuler,...

Zoneterapiuddannelse solgt via internettet var ikke omfattet af fortrydelsesretten

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Når man sælger varer eller tjenesteydelser til forbrugere uden der er et fysisk møde mellem virksomheden og forbrugeren (fjernsalg), så gælder der som...

Nyt lovforslag om ansættelsesklausuler

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Den 29. april 2015 fremsatte beskæftigelsesministeren det ventede lovforslag om en samlet regulering af ansættelsesklausuler (konkurrenceklausuler,...

Offentliggørelse af nyt job på LinkedIn er ikke en overtrædelse af konkurrenceklausuler

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Ved Vestre Landsrets dom af 16. december 2014 er der nu sat et foreløbigt punktum for diskussionerne om, hvornår opdateringerne på sociale medier som...

Gravide er også beskyttet i afskedigelsesrunder

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Det er ikke forbudt at afskedige gravide medarbejdere eller medarbejdere på orlov, men det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at opsigelsen ikke...