Homann Advokater
 

HOMANN Advokater nyhedsbrev juli 2019 

 
 

Velkommen til Homann Advokaters nyhedsbrev juli 2019 med en samling af de artikler, som er bragt på vores hjemmeside i 1. og 2. kvartal af 2019.

Forfatterne besvarer gerne afklarende eller uddybende spørgsmål, hvis læsningen giver anledning hertil. Men naturligvis også, hvis der er lignende problemstillinger, som der ønskes rådgivning om. Anvend enten direkte link til beskrivelse af forfatteren med kontaktinformationer under overskriften til den pågældende artikel. Eller tryk på linket nedenfor for at få en oversigt over alle advokater i HOMANN os se, hvad vi i øvrigt kan bistå med.

Se oversigt over advokater hos Homann.

God læselyst.

 

Erstatning og forsikring

Sager om patienterstatning

13-05-2019 af advokat Lars Søndergaard.

Patienter, der er blevet påført en skade ved undersøgelse eller behandling, kan i nogle tilfælde kræve erstatning.

Læs hele artiklen

Familieret

Nye regler i forældreansvarsloven – aftaler om delt bopæl mv.

16-01-2019 af advokat Jesper Perregaard.

I slutningen af 2018 blev det besluttet at ændre reglerne og etablere et helt nyt familieretligt system, herunder en ny myndighed kaldet Familieretshuset

Læs hele artiklen

Fast ejendom, herunder tvangsauktion og andelslejligheder

Forandringer/ombygninger i andels- og ejerlejligheder

08-01-2019 af advokat Bent-Ove Feldung.

Hvilke krav kan en forenings bestyrelse stille til et medlem før denne igangsætter en byggesag?

Læs hele artiklen

Højesteretsdom om Totalkredits bidragssatser

27-06-2019 af advokat Nicolai Platzer Funder.

Var det med rette at Totalkredit i 2014 foretog en ensidig forhøjelse af bidrag på realkreditlånene overfor tre forbrugere?

Læs hele artiklen

Plan- og miljøret

Fingerplan 2019 er trådt i kraft

03-04-2019 af advokat Nicolai Platzer Funder.

Fingerplan 2019 er trådt i kraft med stor betydning for udviklingsmuligheder i Hovedstadsområdet.

Læs hele artiklen

Nyt landsplandirektiv om sommerhusområder i Kystnærhedszonen i høring

10-04-2019 af advokat Nicolai Platzer Funder.

Erhvervsministeriet har fremlagt et nyt forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen. Der er fra ministeriet udtrykt forventning om, at planen vil understøtte vækst og jobpotentiale i de kystnære områder i Danmark.

Læs hele artiklen

Selskabsret

Sundhedsreform giver 100 flere ydernumre til alment praktiserende læger

23-01-2019 af advokat Nicolai Platzer Funder.

Regeringens oplæg til en Sundhedsreform tilstræber færre indlæggelser på sygehusene og samtidig en styrkelse af almen praksis. Desuden skal de praktiserende speciallæger gøres til en mere integreret del af det nære sundhedsvæsen.

Læs hele artiklen

Iværksætterselskaber afskaffes og kapitalkrav for anpartsselskaber nedsættes - vedtagelse

23-04-2019 af advokat Hans Henrik Skjødt.

Folketinget har nu vedtaget afskaffelsen af iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr. med virkning fra den 15. april 2019.

Læs hele artiklen

Diverse

Krav til lægeerklæring ved afbud til retsmøde

26-02-2019 af advokat Nicolai Platzer Funder.

Højesteret har afsagt en kendelse om, hvilke krav der stilles til indholdet af en lægeerklæring efter udeblivelse fra et retsmøde. Dermed har Højesteret bekræftet hidtidig retspraksis, som fastlægger særlige krav til formuleringerne i lægeerklæringen, for af den er gyldig.

Læs hele artiklen

Mediation – en effektiv konfliktløsning

30-06-2019 af advokat og mediator Jens H. Elmerkjær.

Hvor der er mennesker, er der konflikter – dette lettere pessimistiske syn, er hverken en ny eller særlig interessant observation, men den måde, hvorpå vi vælger at håndtere konflikterne, er hvor mediation vinder plads og fokus i dag.

Læs hele artiklen

 
LinkedInTwitterFacebookEmail
 
 
  Homann Advokater
Amagertorv 11
DK-1160 København K
Tlf.: +45 33 15 01 01
Fax: +45 33 14 19 33
E-mail: 11@homannlaw.dk
 
 
Afmeld nyhedsbrev