Persondatabeskyttelse

Vi rådgiver virksomheder om overholdelse af de gældende regler om databeskyttelse (Persondataforordning, databeskytttelsesloven mv.).

Vi tilbyder alt fra en fuldkommen gennemgribende vurdering af virksomhedens overholdelse af persondatareglerne, samt rådgivning om gennemførelsen af de nødvendige strukturelle eller organisatoriske ændringer i virksomheden, til besvarelse af helt konkrete spørgsmål.

Vi bistår gerne med udarbejdelsen af databehandleraftaler og udarbejdelse af det krævede dokumentationsmateriale for data privacy compliance.

Vi er højt specialiserede og har erfaring med de områder, vi varetager. Vi vedligeholder dels vores viden gennem undervisnings- og kursusvirksomhed, servicering af virksomheder. Desuden sikrer vi det faglige niveau gennem løbende videndeling.

Efter nærmere aftale kan vi også fungere som databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Profil

Thomas Torre Christiansen beskæftiger sig med generel erhvervsrådgivning, herunder især ansættelsesret og insolvensret.

Han har mange års erfaring med at bistå små og mellemstore virksomheder gennem de forskellige faser i virksomheds livcyklus. Han bistår den håbefulde iværksætter med etablering af den lille iværksættervirksomhed, varetager den løbende rådgivning af den voksende og stadig mere komplekse virksomhed, herunder med selskabsstruktur, ansættelsesforhold, lejeforhold, kontrakter, skatteforhold og de mange offentligretlige krav, der gælder for eksempel vedrørende persondatabeskyttelse og forbrugerbeskyttelse. Thomas hjælper desuden virksomheder gennem rekonstruktioner og omstrukturering i forbindelse med økonomiske vanskeligheder eller gennem virksomhedsoverdragelsen/børsintroduktionen, hvis det skulle komme så vidt.

Thomas lægger vægt på den personlige relation og på det indgående kendskab han har til sine klienter og de særlige forhold, der knytter sig til deres særlige virksomhed. Han har en pragmatisk og omkostningsbevidst tilgang til sagerne, som han ofte løser ved at inddrage rene kommercielle hensyn og menneskelig indsigt.

Thomas er meget åben omkring priser og kan næsten altid give et realistisk prisoverslag eller en fast pris på en given opgave. Han foretrækker et mindeligt forlig frem for en fed retssag. Han medvirker således aldrig til, at der føres unødig proces, men prioriterer ordentlighed og at værne om de værdier, der sikrer opretholdelsen af et velfungerende retssystem.

Thomas er en dygtig procedureadvokat og har møderet for Højesteret. Han har ført et trecifret antal retssager inden for stort set alle retsområder og i mere end 10 år har han undervist i civilproces på Københavns Universitet og i retssagshandling på Advokatsamfundets obligatoriske advokatuddannelse.
Thomas er meget engageret i det internationale advokatsamarbejde og er aktiv medlem af bestyrelsen i JCA International, der er et netværk af mellemstore europæiske advokatvirksomheder med fokus på internationale erhvervsforhold og virksomhedstransaktioner. Desuden er han medlem af foreningen INSOL Europe, der er en europæisk organisation for personer, der beskæftiger sig med insolvens og rekonstruktion af virksomheder.

Thomas har stor erfaring med ligebehandlingsområdet, hvor han har ført en lang række sager om opsigelser af gravide medarbejdere, herunder også flere principielle sager.

Advokater med speciale i dette felt

Artikler indenfor området

Klar til den nye Persondatalovgivning?

af advokat Thomas Torré Christiansen

Den 25. maj 2018 træder den nye Databeskyttelseslov (og EU’s Persondataforordning) i kraft. Reglerne har store konsekvenser for alle virksomheder, der...